Reklamace

V případě reklamace proveďte prosím oznámení o reklamaci mailem na info@thornfit.cz nebo telefonním čísle 776611252.  Na klientském servise se Vám budeme snažit vyjít vstříc a společně tuto nepříjemnou situaci co nejdříve vyřešit.

 

JAK POSTUPOVAT

 

  • JE-LI PŘIJATÉ ZBOŽÍ POŠKOZENÉ

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Pokud převezmete poškozenou zásilku, sepište s kurýrem reklamační řád. Za poškození zásilky při přepravě nese odpovědnost přepravce, nikoliv my.

 

  • JE-LI PŘIJATÉ ZBOŽÍ POŠKOZENO, AČKOLI OBAL NEPORUŠENÝ

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený informujte nás obratem o této skutečnosti emailem na info@thornfit.cz nebo telefonicky na čísle 776611252.

 

  • PROJEVÍ SE VADA NA VÝROBKU

V případě, že se na výrobku v záruční lhůtě projevila vada, kontaktujte prosím naše klientské centrum na info@thornfit.cz nebo telefonicky na čísle 776611252.

 

JAK RYCHLE SE MUSÍ REKLAMACE VYŘÍDIT

Prodejce by měl o reklamaci rozhodnout hned, ve složitějších případech během tří dnů. Na vyřízení reklamace má nanejvýš třicet dnů ode dne, který následuje po dni, kdy jste reklamaci podali. Vyřízením se rozumí odstranění vady, výměna zboží, vrácení peněz nebo poskytnutí slevy. Když konec lhůty připadne na víkend nebo svátek, posouvá se na nejbližší následující pracovní den.