Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy dle odstoupení dle § 1829 a násl

Máte zákonné právo na odstoupení od kupní smlouvy.

  • Podmínky pro vrácení zboží jsou specifikovány v naších Obchodních podmínkách (zejména odst.3, odst.6)
  • Abychom předešli zbytečným komplikacím, zboží nám vždy zasílejte pouze na adresu provozovny (Thornfit.cz - Power Source s.r.o. Těšínská 1256, 73514 Orlová).
  • Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy dle odstoupení dle § 1829 a násl., můžete provézt e-mailem na info@Thornfit.cz, nebo písemně na adresu Thornfit.cz - Power Source s.r.o. Těšínská 1256, 73514 Orlová, samozřejmě jej můžete přiložit ke zboží, které nám zašlete. 

Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete níže.

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Thornfit.cz Power Source s.r.o.
Ič: 04483057
Dič: CZ04483057
Sokolská třída 1615/50
70200 Ostrava - Moravská Ostrava

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne ….... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.Thornfit.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byly ........................................   Zboží jsem převzal dne .................. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.  Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve prospěch mého

bankovního účtu: ................................ 
(prosím zvolte jak si přejete kupní cenu vrátit a vyplňte číslo účtu, nebo adresu)
zaslání složenkou na jméno a adresu................................................


nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)